1 2 3 3


Правила користування бібліотекою Університету.


Користувачами послуг бібліотеки Університету можуть бути: науково-педагогічні працівники, студенти всіх форм навчання, аспірати, співробітники інших структурних підрозділів університету.


Користувачі бібліотеки мають право:

1. Брати участь в різноманітних заходах, які проводить бібліотека, входити до складу читацької ради.

2. Отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечного фонду.

3. Одержувати в тимчасове користування книги, періодичні видання та інші документи з фонду бібліотеки.

4. Одержувати для користування в читальному залі: рідкісні та цінні документи, довідкові, інформаційні видання, а також видання, одержані по MBA.

5. Отримувати літературу на абонемент через грошову заставу.

Користувачі зобов’язані:

1. Дбайливо ставитись до книжок та інших документів, які були одержані з фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити з приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки.

2. Не виймати картки з каталогів та картотек.

3. Не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

4. При отриманні літератури користувач має ретельно передивитись її, і якщо виявились якісь дефекти – повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки, або замінити його на інше.

5. Користувач, який втратив документи з бібліотечного фонду, або задав йому непоправної шкоди, повинен замінити його аналогічним документом, чи документом, який буде визнаний бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати вартість документа, яку визначає комісія по роботі з фондом, згідно з чинним законодавством України.

6. Вартість пошкоджених, чи загублених документів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої їх індексації.

7. Заміна втрачених чи пошкоджених користувачем документів фіксується у спеціальних актових листах і підтверджується підписами користувача і бібліотекаря, що оформлює заміну.

8. Під час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки всі отримані документи.

9. Користувачі, які закінчили університет до отримання диплома, повністю розраховуються з бібліотекою, підписують обхідний лист та повертають читацький квиток в бібліотеку.

10. Дотримуватись тиші в приміщенні бібліотеки та вимикати мобільні телефони.

11. Користувачі, які порушують правила користування бібліотекою, лишаються права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

Корисні посилання: